UTSAK

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  18 Mart 2024

Kayıt ödeme için son tarih: 19 Mart  2024

Programın ilanı:  21 Mart 2024

Kongre: 23 - 24 Mart 2024 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 23 Mart 2024

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 25 Mart 2024

Bildiri kitabının yayın tarihi: 29  Mart 2024