UTSAK

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  13 Mart 2023

Kayıt ödeme için son tarih: 14 Mart  2023

Programın ilanı:  15 Mart 2023

Kongre: 18 - 19 Mart 2023 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 20 Mart 2023

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 20 Mart 2023

Bildiri kitabının yayın tarihi: 26  Mart 2023